ANBI

Het Museum voor Communicatie stelt de invloed van communicatie op mens en maatschappij aan de orde. We benaderen dit vanuit zoveel mogelijk invalshoeken, zodat we bewustwording van deze invloed teweegbrengen bij een zo breed mogelijk publiek.
Alle activiteiten van het museum richten zich op deze missie. Met name het begrip invloed is hier sleutelwoord. Bij elk onderwerp dat het museum aan de orde stelt, gaat het om de vraag: wat is het effect dat communicatie heeft, heeft gehad in de afgelopen eeuwen en kan hebben in de toekomst, op de mens en de samenleving. Op het alledaagse leven en  in de wereld om ons heen. Dat effect kan technisch, financieel maar ook psychologisch, sociologisch of antropologisch zijn. Om de invloed van communicatie aan de orde te kunnen stellen, besteedt het museum tevens aandacht aan met welke middelen én waarover  mensen inhoudelijk communiceren.
Het museum stelt vragen en zet in op bewustwording rondom communicatie bij zijn publiek. Het bepaalt of oordeelt niet zelf. Dat is de maatschappelijke rol die het museum wil vervullen.

Beloningsbeleid personeel
De beloning van medewerkers van het Museum voor Communicatie vindt plaats conform arbeidsvoorwaarden Museum voor Communicatie, welke grotendeels parallel lopen aan de salarisschalen van de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea.

RSIN / fiscaal nummer: NL8002.11.881.B.01


Klik hier voor onze Jaarverslagen: