Het Museum voor Communicatie werkt hard aan de governance. Het beeld dat de afgelopen dagen naar voren is gekomen staat haaks op de integriteit waar het museum, de raad van toezicht en haar individuele leden voor staan​. In het belang van het museum heeft Tobias Walraven dan ook besloten zijn huidige positie op te geven.

Graag verwijst het museum eveneens naar het persbericht dat vanmorgen op haar website verscheen. In het belang van het museum, collectie, bezoekers en medewerkers wil de raad van toezicht het graag bij het persbericht en deze aanvullende verklaring laten.