COMM – Per 1 augustus 2018 heeft de Raad van Toezicht van COMM – Museum voor Communicatie drie nieuwe leden benoemd. De Raad van Toezicht is daarmee op volle sterkte gekomen waardoor zij effectiever en efficiënter kan bijdragen aan een succesvolle ontwikkeling van COMM in al haar facetten.

De tot de Raad van Toezicht (RvT) toetredende leden zijn Michael Huijser (directeur Scheepvaartmuseum), Valerie Frissen (directeur SIDN fonds en bijzonder hoogleraar ICT & Social Change Erasmus Universiteit Rotterdam) en Angelien Sanderman (tot voor kort lid college van bestuur Hogeschool Rotterdam). Met hun achtergrond in cultuur, wetenschap en communicatie zijn deze nieuwe leden een zeer gewenste en waardevolle aanvulling op de zittende leden van de RvT: Willem Ackermans (voorzitter), Leon Merkun en Feer Verkade.

Aanleiding nieuwe samenstelling RvT

Willem Ackermans, voorzitter: “Wij zijn verheugd met de benoeming van deze nieuwe collega’s. Samen zullen wij, leden van de Raad van Toezicht, onze bijdrage leveren aan de verdere groei van COMM, dé plek waar je de invloed van communicatie op je eigen leven ervaart.”

De vacatures in de RvT zijn mede ontstaan door het terugtreden van Sylvia Roelofs en het anticiperen op het vertrek van Feer Verkade, na afloop van zijn 2e termijn, medio maart 2019.

Sylvia Roelofs heeft zich als lid van de Raad van Toezicht jarenlang ingezet voor COMM en is in die hoedanigheid de laatste jaren nauw betrokken geweest bij de transitie van het Museum voor Communicatie naar COMM. Sylvia Roelofs, met haar kennis en ervaring in de digitale wereld, is inmiddels het door COMM geïnitieerde project Digital Competence Center Haaglanden gaan leiden. “Wij zijn haar dan ook zeer erkentelijk voor haar bijzondere bijdrage en grote betrokkenheid bij het museum,” aldus Ackermans.