Paper Magic, de nieuwe wisselexpo in COMM

Heeft papier nog een toekomst in deze digitale wereld?

We gebruiken papier al eeuwen. Eerst met alleen woorden, zoals brieven en boeken. Daarna ook met beelden, bijvoorbeeld bij landkaarten of tijdschriften. Nu bestaat er zelfs interactief papier en kun je er geluid mee maken! Deze nieuwe ontwikkelingen koppelen papier aan internet en je smartphone. Papier vertelt ook zijn eigen verhaal; het materiaal zegt iets over de natuur en duurzaamheid. Ook is papier altijd tastbaar. Je kunt het voelen, zien, horen en ruiken. Het is persoonlijk en voelt vertrouwd. En het is vooral: fun!

Van juni tot en met december 2018 kun je de expositie Paper Magic bij COMM komen bezoeken.

Tickets bestellen >

Does paper still have a future in this digital world?

We’ve used paper for centuries. At first for letters and books with only words, followed by the addition of images such as maps and magazines. Today we even have interactive paper which produces sound! These new developments connect paper to internet and your smartphone. Paper also tells its own story; the material says something about nature and sustainability. Also, paper will always be tangible. You can feel, see, hear and smell it. It is personal and familiar. And most of all; it’s fun!

COMM - Museum for Communications will host the exposition from June - December 2018.

Postcard player

Buy tickets >